Project Description

El problema de les llaunes

L’extracció de bauxita per fondre l’alumini amb el qual estan fetes les llaunes consumeix una gran quantitat d’energia i d’aigua, i contamina l’aire, l’aigua i sòl.

Esprem sucs naturals pel bé del medi ambient, de la salut de les persones que viuen a prop de les mines, les refineries o les foses d’alumini, i per la salut de la teva pròpia família.